HENNLICH ENERGY

Vzduchové chladiče, hydraulické akumulátory, výměníky tepla.
Inovativní technologie pro výrobu elektřiny, využití odpadního tepla a obnovitelných zdrojů energie.